Tuesday, 11 October 2011

Visi, Misi dan Objektif Kelab Psikologi

MISI, VISI DAN OBJEKTIF KELAB

VISI
Mewujudkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai positif serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang kerjaya di masa hadapan.

MISI
  • Mewujudkan organisasi yang efektif melalui sistem pengurusan yang berkualiti bagi menepati keperluan pelajar.
  • Membantu membentuk pelajar ijazah sarjana muda psikologi yang berketerampilan, berdaya saing dan bersahsiah terpuji.
  • Mewujudkan hubungan dan persekitaran yang mesra dan ceria di kalangan pelajar bagi melahirkan suasana pembelajaran yang berkualiti.

Objektif
Menggalak, membimbing, dan membantu siswa siswi ijazah sarjana muda psikologi supaya menyertai dengan aktif dan maju dalam sebarang kegiatan yang bersifat akademik.

No comments:

Post a Comment

My photo
Menggalak, membimbing, dan membantu siswa siswi ijazah sarjana muda psikologi supaya menyertai dengan aktif dan maju dalam sebarang kegiatan yang bersifat akademik.

Blogger templates

html code

My Blog List